Close

Vår visjon

Idè

Et voksende behov for norsk/nordisk uavhengig selskap som leverer
«Trading», «Reporting» og «Custodian»  («TRAC») tjenester
med høy kvalitet og fleksible løsninger til ulike typer finans- og forsikringsforetak.

Klare fordeler i et utfordrende marked.

Trac-tjenester skal ha store skaleringsfordeler for våre klienter, da hoveddelene av kostnadene er faste og ofte er knyttet til skalerbare datasystemer, ansatte og  kompetanseutvikling.

Flere av markedets distributører opplever høyt kostnadsnivå på system og kompetanse i forhold til nye drift og forretningsmodeller og kundenes krav til effektive løsninger gjør at egen drift er kostnadskrevende. Her kan vi bidra!

Et nytt konsept

Tracs tilbyr en verdipapirtjeneste som dekker hele behovsbredden hos finansforetak innenfor målgruppene Wealth- Fund- & Asset Managers. Dette gjelder både support, konto administrasjon, rapportering og integrasjon.

Tracs tilbyr en løsning som gir norske og svenske finansselskaper konkurransedyktige variable kostnader for utføring av alle handels-, oppgjørs- og rapporteringstjenester.

Tracs tilbyr en løsning som gir oppdragsgiveren en forenkling av sin forretningsmodell med å utføre en ikke sentral forretningsprosess av høy kvalitet, som ivaretar sluttkundens opplevelse.

Tracs skal være en underleverandør av verdipapirtjenester for finansforetak uten at dette innebærer noe endring i forhold til oppdragsgiverens eierskap av sluttkunden.

Tracs skal kunne levere god integrasjon med aktørens interne systemer (CRM, datavarehus).

Tracs skal kunne bidra i utvikling og ekspansjon til nye markeder og nye segmenter.

Tracs skal garantere høy sikkerhet rundt datakommunikasjon og oppbevaring av kundedata.