Close

Tjenester

Hovedtjenester:

 • Mottak av ordre
 • Utførelse av ordre (transaksjon)
 • Oppgjør av ordre (verdipapirer og betaling)
 • Oppbevaring og depot av verdipapirer, samt tilfallende depottjenester
 • Rapportering til oppdragsgivere, sluttkunde og myndigheter
 • IT relaterte kommunikasjonstjenester og prosjekt
 • Kontoservice oppdragsgivere

Konsesjoner

 • Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde
 • Utførelse av ordre på vegne av kunde

Tilleggstjenester

 • Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
 • Tjenester knyttet til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester
 • Forvalterregistrering

Online Handels og Porteføljesystem

Vi tilbyr en innovativ plattform som hele tiden utvikles og forbedres og som kan inneholde følgende funksjonalitet: ”White-label” webside for bedrifter, kunder og forbindelser, med selskapets logo og identitet. Mulighet til sømløs sammenkobling til selskapets egen CRM plattform / automatisk ordresystem

 • Konfigurering av egne ”Pre & Post Trade” regler
 • Daglig rapportering
 • Sluttsedler
 • Mulighet for å gjøre grensesnitt med rebalanseringsverktøy
 • Mulighet til å gjøre grensesnitt med ulike porteføljesystemer/ compliance management verktøy.

Handel og oppgjør

Vår innovative service og systemløsning har blitt spesielt utviklet for profesjonelle klienter, og systemet går utover det vi tenker er tradisjonell fonds handel. Foruten å handle i enkeltfond, kan vi også tilby systemløsning for gjennomføring av rebalansering av fond i fond og modellporteføljer.

Våre klienter skal gi retningslinjer og instrukser, og systemet skal utføre. Våre klienter kan nå ha fullt fokus på det som er viktig – skaffe nye sluttkunder og levere et produkt som er like lett å forstå som en tradisjonell bank konto.

Sluttkunder, distributører eller kontorer og selskap kan bruke en “White labeled website” for handel i fond og modellporteføljer med følgende fordeler:

 • Effektiv behandling av større kundegrupper
 • Begrenset vedlikehold og lav operasjonell aktivitet
 • Lave kostnader
 • Stort utvalg av fond
 • Modellporteføljer kan bli kalibrert med ”MIFID” risk-profiler
 • Periodisk automatisert rebalansering etter klients spesifikasjoner
 • Handel online

Skatterapportering

Tracs leverer skatterapportering til myndigheter og sluttkunder i Norge og Sverige.

Konkurransedyktige og transparente priser

Siden oppstarten av Tracs har vi alltid forstått betydningen av lave, konkurransedyktige og transparente priser. Lavest mulig faste operasjonelle kostnader er en viktig faktor for suksess. Vi tilbyr konkurransedyktige priser til både det norske og svenske markedet, og vårt mål er å levere de beste tjenester og den beste service.

Vi tilbyr:

 • Attraktiv og enkel pris modell
 • Ingen skjulte kostnader