Close

Om TRaCs

Selskapet Trac Services AS er etablert med solid eierskap og er bygget opp med fokus på kompetanse, prosesser, konsesjoner og systemløsninger.

Tracs er et uavhengig verdipapirselskap regulert av det norske Finanstilsyn som leverer handels-, rapporterings- og custodian tjenester i Norge med grenseoverskridende virksomhet til Sverige.
Vi tilbyr tjenester til banker, verdipapirselskaper, verdipapirfond og forsikringsselskaper og drifter alle verdipapirprosesser og øvrig administrasjon på vegne av våre klienter. Vår ambisjon er å gi våre klienter mulighet til å redusere kostnader, bli mer fleksible og ta vekk byrden av operasjonelle prosesser, slik at våre klienter kan fokusere fullt og helt på sentrale virksomhetsområder = god service til kundene.

Vi leverer også assistanse til nystartede virksomheter i finansbransjen. Våre tjenester kan bli skreddersydd til klientens ønsker og behov. Vi tilbyr tjenester både i Norge og Sverige, og vi bruker samme systemplattform i begge markeder.
Tracs bygger sin virksomhet på system og kompetanse fra erfarne medarbeidere i bransjen for Custodian Services, og har etablert en uavhengig og selvstendig tjenesteleverandør som tilbyr lavere og mer variable kostnader for utføring av verdipapirtjenester til sine oppdragsgivere.

Systemløsning som anvendes, er en teknologisk avansert og robust handels- og oppgjørsplattform basert på moderne standard komponenter fra store og etablerte leverandører.
Systemet inkluderer handelsløsning for fond og øvrige investeringsprodukter integrert med betalingssystem (Nets, BGC og bank), samt porteføljehåndtering og rapporteringssystem. Systemene er fullt integrert og er basert på et høyt nivå av automatisering.

Selskapet består av meget kompetente og erfarne medarbeidere med høy kompetanse på finansoppgjør og prosess styring.

Tracs tilbyr et bredt spekter av verdipapirtjenester. Vi utfører hele den operasjonelle prosessen for flere typer aktører.
Vi kan også skreddersy leveransen ved å utføre deler av oppgjørs- og rapporteringsprosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon av dine muligheter!

Ledelse

Leif-Arne Søyland
Senior Sales Manager
E-mail: las@tracs.no
Mobile: + 47 901 816 18

Marcus van Koningsbruggen
Sales / Business Development
E-mail: mvk@tracs.no
Mobile: + 47 913 43 012
My Linkedin

Inger Sofie Korbøl
Faglig leder / Head of Operations
E-mail: isk@tracs.no
Mobile: +47 917 57 597
My Linkedin

Styret

Styrets leder:
Jan Sigurd Spilling Vigmostad

Styremedlem:
Inger Sofie Korbøl
Marcus van Koningsbruggen
Egil Steinberg
Terje Vareberg