Close

Forside

Trading, Reporting
& Custodian Services

OM TRACS

Trac Services AS er et uavhengig verdipapirselskap regulert av det norske Finanstilsynet med grenseoverskridende virksomhet til Sverige. Tracs leverer handels-, rapporterings- og custodian  tjenester (oppbevaring av finansielle instrumenter) mot aktører i Norge og Sverige.

Les Mer>>

VÅR VISJON

Gi våre klienter mulighet til å kunne fokusere fullt og helt på sentrale forretningsområder og dermed kunne gi økt service til sine kunder, ved å ta vekk byrden av operasjonelle prosesser og redusere løpende driftskostnader.

Les Mer>>

TJENESTER

  • Tjenester og konsesjoner
  • Online handels- og porteføljesystem
  • Handel & Oppgjør – mottak og formidling av ordre, sluttsedler og rapporter
  • Skatterapportering
  • Konkurransedyktige priser

Les Mer>>